Friday, July 26, 2024
Home Tags คนเป็นพิษ

Tag: คนเป็นพิษ

สำรวจว่า “คุณ” คือ คนเป็นพิษ หรือ Toxic People หรือไม่

บางทีเรามัวแต่ไปมองหาความ TOXIC ของคนอื่น แต่บางครั้งเราก็อาจจะก็เป็น TOXIC ของคนอื่นได้เหมือนกัน ลองสำรวจพฤติกรรมตัวเอง และศึกษาวิธีรับมือกับ TOXIC PEOPLE