Sunday, October 24, 2021
Home Tags ขอบเขต

Tag: ขอบเขต

3 สิ่งที่ต้องกำหนด ถ้าอยากทำงานประสบความสำเร็จ

ให้ความสำคัญกับงานได้เต็มที่ แต่อย่าละเลยขีดจำกัดของตนเอง ถ้าคุณอยากทำงานได้ประสบความสำเร็จและมีความสุข คุณต้อง "กำหนดขอบเขต" การทำงานตัวเอง