“แต่งงาน” มีคู่ชีวิต ลดความเสี่ยงเสียชีวิตจาก “โรคหัวใจ” ได้

ภาพจาก pixabay

ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่มีความคิดอยากครองตัวเป็นโสด มากกว่าแต่งงานมีคู่ชีวิตเหมือนรุ่นพ่อแม่ของตัวเอง แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สาย เมื่อมีผลการศึกษาล่าสุดยืนยันว่า การแต่งงานส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการอยู่ตัวคนเดียว

ทีมนักวิจัยจากโรงเรียนการแพทย์แอสตัน ในเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษ  ศึกษาข้อมูลจากคนไข้กว่า 900,000 คน ที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมปี 2000 – มีนาคม 2013  ที่มีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง, คอเรสเตอรอลสูง รวมถึงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

จากนั้นได้นำข้อมูลของผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมาเปรียบเทียบกับสถานภาพในการแต่งงาน และใช้เวลาในการศึกษาเก็บข้อมูลนาน 5 ปี  โดยพบว่า ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้แต่งงาน และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจน้อยกว่าคนโสดด้วย

ทั้งนี้  ผู้ป่วยคลอเรสเตอรอลสูงที่แต่งงานแล้ว มีโอกาสรอดชีวิต (มีชีวิตยืนยาวจนสิ้นสุดการเก็บข้อมูล 5 ปี)  มากกว่าคนโสดถึง 16 เปอร์เซ็นต์  ส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่มีคู่ชีวิต มีโอกาสรอดตายได้มากกว่าคนโสดถึง 14 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่แต่งงานอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์

ดอกเตอร์พอล คาร์เตอร์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า การแต่งงานส่งผลดีต่อสุขภาพ ในแง่ที่มีคู่ชีวิตคอยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อโรคหัวใจ ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิต และคลอเรสเตอรอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคู่ชีวิตลงได้นั่นเอง

ที่มา :  www.birminghammail.co.uk