“พรแสวง” ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง

การที่เราจะมีความชำนาญในสิ่งใดก็ตาม ใช่ว่ามีแค่ “พรสวรรค์” แล้วจะประสบความสำเร็จได้ เพราะทักษะต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน นั่นหมายความว่า “พรแสวง” ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพียงแต่ “พรสวรรค์” จะช่วยทำให้การเรียนรู้ของเราไปได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ เท่านั้น

ถ้าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับตนเองอย่างยั่งยืน ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้กลายเป็นความเคยชินให้ได้ ซึ่งกุญแจสำคัญอยู่ที่ “การฝึกฝน” นั่นเอง ประโยคที่ว่า Practice makes perfect จึงไม่ใช่คำพูดลอย ๆ เพื่อสร้างกำลังใจ แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้!

ที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนึ่งในนั้นคือผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย York ในแคนาดา ที่พบว่าการฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดต่อกันนาน 7 สัปดาห์ หรือเกือบ ๆ 2 เดือน ส่งผลต่อการทำงานของสมองได้จริง

โดยทีมวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัย York ได้ทดลองให้นักเต้นบัลเลต์จากสถาบันบัลเลต์แห่งชาติของแคนาดาที่มีอายุระหว่าง 19-50 ปี เรียนรู้การเต้นแบบเสมือนจริง ในขณะที่นอนอยู่ในเครื่อง fMRI (Functional MRI) เพื่อวัดการทำงานของสมอง

หลักการของเครื่อง fMRI คือการบันทึกความเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ประสาท โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด (Blood oxygen level dependent: BOLD) ซึ่งการทดลองครั้งนี้ กินเวลานานถึง 34 สัปดาห์ โดยมีการทดสอบด้วยกัน 4 ครั้งเมื่อนักบัลเลต์ได้เรียนรู้ท่าเต้นใหม่ ๆ

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะเห็นผลในช่วง 7 สัปดาห์แรก โดยเยื่อหุ้มสมองที่เป็นศูนย์รวมของเส้นเลือดในการส่งอาหารไปเลี้ยงสมอง มีการถูกกระตุ้นมากขึ้นเมื่อนำผลมาเทียบกับสัปดาห์แรก

แต่เมื่อนำผลในสัปดาห์ที่ 34 มาเทียบกับสัปดาห์ที่ 7 กลับพบว่าเยื่อหุ้มสมองถูกกระตุ้นน้อยลง ซึ่งเป็นเพราะกระบวนการเรียนรู้ของสมองจะเป็นลักษณะของตัวยูกลับหัว เมื่อเรามีความชำนาญในเรื่องใดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยความจำในการเรียนรู้เหมือนอย่างช่วงแรก ๆ

โดยศาสตราจารย์ Joseph DeSouza ที่ทำการวิจัยเรื่องนี้อธิบายให้เห็นภาพง่ายขึ้น ด้วยการเปรียบเทียบสมองกับการเรียนขับรถแบบเกียร์กระปุกที่ในช่วงแรกเราต้องนึกภาพในหัวตลอดว่าจะเปลี่ยนเกียร์อย่างไร แต่เมื่อขับได้ชำนาญแล้ว ทุกอย่างก็ทำไปโดยสัญชาตญาณ

จะเห็นว่า “การฝึกฝน” สามารถส่งผลระยะยาวต่อสมองของเราได้จริง หากไม่ละความพยายามและมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เรามีความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะมีความพยายามมากพอหรือไม่ เพราะการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ย่อมต้องเริ่มต้นจากศูนย์เหมือน ๆ กัน

หากมีพรสวรรค์ก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น แต่ “พรแสวง” คือตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ขอแค่หมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและไม่ล้มเลิกกลางคัน เรื่องยาก ๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย และทุกการเรียนรู้ก็จะเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้เราอยากพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ