เรื่องใกล้ตัว EP.28 : วางแผนกันหรือยัง? เกษียณแล้วต่อประกันสังคมหรือใช้บัตรทอง

ระหว่างการต่อประกันสังคมมาตรา 39 กับการใช้สิทธิบัตรทองเมื่อถึงวัยเกษียณ ควรเลือกใช้สิทธิใดถึงจะตอบโจทย์สำหรับพนักงานบริษัทที่เป็นมนุษย์เงินเดือน