ตะลุยฟิลิปปินส์ (ตอนแรก) 60 ปี “ซีเกมส์” จาก SEAP 1959 ถึง SEA 2019

ปี่กลอง “ซีเกมส์” เปิดฉากขึ้นแล้วครับ

สำหรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา โดยในปีนี้ ถือเป็นวาระสำคัญที่ “ซีเกมส์” เดินทางมาถึงปีที่ 60 แซยิดพอดิบพอดี โดย “ซีเกมส์” ครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศ “ฟิลิปปินส์” ครับ

“ซีเกมส์” หนนี้ นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 30 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 4 ในการเป็นเจ้าภาพของ “ฟิลิปปินส์”  เพราะ 3 ครั้งที่ผ่านมา พวกเขาชาวตากาล็อกเคยเป็น Host มาแล้วในปี ค.ศ. 1981, 1991 และ 2005

แน่นอนว่า นับนิ้วแล้ว “ซีเกมส์” ครั้งที่ 30 นี้ เป็นการจัดการแข่งขันที่หมุนเวียนกลับมาลงที่ “ฟิลิปปินส์” ในรอบ 14 ปีเลยทีเดียว

ดังที่กล่าวไป ว่า “ซีเกมส์” ครั้งที่ 30 นี้ เป็นปีที่ครบ 6 ทศวรรษ หรือ 60 ปี “ซีเกมส์” นับตั้งแต่การก่อกำเนิดมหกรรมการแข่งขันจาก SEAP Games เมื่อปี ค.ศ. 1959 มาจนกระทั่งถึง SEA Games ในปี ค.ศ. 2019 นี้

เหตุดังนั้น Travel Trips ใน TonKit 360 องศา ครั้งนี้ ผมจึงใคร่ขอนำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ SEAP Games อันเป็นจุดก่อกำเนิดของ SEA Games ในปัจจุบัน

ก่อนที่เราจะพาไปตะลุย “ฟิลิปปินส์” ในครั้งต่อๆ ไป จนกว่า “ซีเกมส์” จะปิดฉาก แล้วเราค่อยกลับมาทัวร์ Scandinavia กันต่อนะครับ

กล่าวสำหรับประวัติความเป็นมาของ SEAP Games ซึ่งถือเป็นจุดก่อกำเนิดของ SEA Games ในปัจจุบันนั้น เริ่มต้นที่มหกรรมการแข่งขันที่เรียกว่า “กีฬาแหลมทอง” ครับ

SEAP Games นั้น คำว่า SEAP ย่อมาจาก S = South E = East A = Asian P = Peninsular ครับ

การที่ SEAP Games ใช้ชื่อว่า การแข่งขัน “กีฬาแหลมทอง” นั้น ก็เนื่องมาจากว่า มีการเปรียบเทียบผืนดินที่เรียกกันว่าอินโดจีนว่า “แหลมทอง” อันหมายถึงแผ่นดินที่งอกลงมาจากผืนดินใหญ่ซึ่งอยู่ตอนเหนือหรือจีนลงมาสู่ทะเลตอนล่างคือสิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์

SEAP Games หรือ “กีฬาแหลมทอง” จึงหมายถึงมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน “กีฬาแหลมทอง” มีชื่อว่า SEAP Games Federation หรือ “สหพันธ์กีฬาแหลมทอง” อันประกอบด้วย ชาติสมาชิกผู้ก่อตั้ง “สหพันธ์กีฬาแหลมทอง” คือ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมี สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในภายหลัง

โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน “กีฬาแหลมทอง” ได้ตกลงร่วมกันว่า จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาค หรือ “กีฬาแหลมทอง” (SEAP Games) ขึ้นในทุกๆ สองปี

โดยในการจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1959 นั้น ยังมีประเทศที่เข้าร่วมอยู่เพียง 6 ชาติอันประกอบไปด้วย พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทยเจ้าภาพ

SEAP Games ครั้งนี้ จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1959 หรือ พ.ศ. 2502 ที่กรุงเทพมหานคร

ในครั้งนั้น ทั้ง 6 ประเทศ ได้ทำการส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น 518 คน แบ่งออกเป็นนักกีฬาชาย 480 คน และนักกีฬาหญิง 38 คน

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน 12 ชนิดกีฬา อันได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ยิงปืน ยกน้ำหนัก มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และฟุตบอล

จ้าวเหรียญทองในมหกรรมการแข่งขัน “กีฬาแหลมทอง” ครั้งแรก ได้แก่ เจ้าภาพไทย ที่ประกาศศักดาคว้าเหรียญทองมากได้ที่สุด ใน SEAP Games ครั้งแรก โดยคว้าเหรียญทองไปได้ถึง 36 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 26 เหรียญ และเหรียญทองแดง 16 เหรียญ รองลงมาคือ พม่า และมาเลเซีย

จากนั้น “กีฬาแหลมทอง” หรือ SEAP Games ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี รวม 8 ครั้ง (16 ปี) แล้วจึงมีการเปลี่ยนชื่อ “กีฬาแหลมทอง” หรือ SEAP Games เป็น “ซีเกมส์”

ตะลุยฟิลิปปินส์ (ตอนที่ 2) จาก “กีฬาแหลมทอง” ถึง “ซีเกมส์”
ตะลุยฟิลิปปินส์ (ตอนจบ) Goodbye Manila