รู้หรือเปล่า “โรคซึมเศร้า” เกี่ยวกับ “น้ำหนักตัว” ด้วย!

ภาพจาก Pixabay

ปกติแล้ว เรามักเห็นคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ซึ่งบ่อยครั้งเกิดจากการตามใจปากตัวเองหรืออดใจไม่อยู่ จนทำให้มีโรคต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่ใช่ว่าคนผอมจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพให้กวนใจเสียทีเดียว เมื่อผลการศึกษาล่าสุดพบว่า คนที่รูปร่างผอมเกินไปมีความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าได้ไม่ต่างจากคนที่มีรูปร่างอ้วนเกินไปเช่นกัน

โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล วิเคราะห์ข้อมูลจากคนจำนวน 183 คน เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้า และพบว่าคนที่ผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปต่างก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น

ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า ผู้หญิงที่น้ำหนักตัวมากเกินไปมักจะมีแนวโน้มซึมเศร้าได้มากกว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวปกติ ต่างจากผู้ชายที่มักจะไม่กังวลเท่าไหร่ถ้าตัวเองอ้วนเกินไป และมีแนวโน้มที่จะรับได้กับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โอกาสที่ผู้ชายอ้วนจะเป็นโรคซึมเศร้าจึงมีน้อยกว่า

ทั้งนี้ ความคิดที่ว่าต้องผอมถึงจะสมบูรณ์แบบนั้น มักจะมีผลทางจิตใจต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งหากคนนั้นๆ คิดว่าตัวเองอ้วนเกินไป ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ และไม่มีความสุขในรูปร่างของตัวเอง จนนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้

อย่างไรก็ตาม ในคนที่มีรูปร่างผอมเกินไปนั้น ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะรู้สึกมีความเครียดหรือความกังวลได้ไม่ต่างกัน เพียงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่า การเป็นโรคซึมเศร้าส่งผลให้ร่างกายผ่ายผอม หรือเป็นเพราะรูปร่างที่ผอมเกินไปถึงทำให้เป็นโรคซึมเศร้า เพราะล้วนเป็นไปได้ทั้งสองกรณี