ทรูมูฟ เอช เร่งช่วยเหลือและดูแลลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โทรฟรีในเครือข่าย นาน 30 วัน

ทรูมูฟ เอช เร่งบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในภาคใต้ จัดทีมเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมงสร้างความมั่นใจด้านเครือข่ายดูแลให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่องทุกพื้นที่ พร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยใน 12 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา โดยขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าแบบรายเดือนไปอีก 30 วัน และเพิ่มวันใช้งานให้ลูกค้าเติมเงินทันทีเป็นเวลา 30 วัน และให้โทรฟรีหากันในเครือข่ายทรูมูฟเอช นาน 30 วัน ตลอดจนเปิดให้โทรฟรี หมายเลข 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลานั้น ขณะนี้ลูกค้ายังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางเวลาอาจได้รับผลกระทบบ้าง เนื่องจากมีการตัดการจ่ายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมสูงในบางพื้นที่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจในการใช้งานบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ที่เราได้เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์โดยจัดทีมวิศวกรเฝ้าติดตามตรวจสอบโครงข่ายสัญญาณในพื้นที่ทั้ง 12 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไว้ ณ สถานีฐานกรณีเกิดไฟฟ้าดับ รวมทั้งรถสถานีเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตลอดจนเตรียมสถานีเครือข่ายสำรองเพื่อเตรียมพร้อมสลับเส้นทางการเชื่อมโยง (reroute) ทันทีที่มีสถานีเครือข่ายเกิดเหตุฉุกเฉิน