18 ม.ค. วันสำคัญ “สมเด็จพระนเรศวร” กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย

ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย หลังทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้รับชัยชนะ ช่วยให้กรุงศรีอยุธายาพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของศัตรู ในปีพ.ศ. 2135 จึงถูกกำหนดให้เป็น “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี” ซึ่งกองทัพไทยได้ยึดถือวันเดียวกันนี้เป็น “วันกองทัพไทย” ด้วย

เดิมที วันดังกล่าวซึ่งตรงกับ วันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ถูกกำหนดไว้ให้เป็นวันที่ 25 มกราคม แต่หลังจากพบว่ามีการนับวันทางจันทรคติคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนให้ตรงกับวันจริง คือวันที่ 18 มกราคม นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันยุทธหัตถีใหม่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี 2548 ขณะที่กองทัพไทย ประกาศในปี 2550 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมเป็น “วันกองทัพไทย” เป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นวันรัฐพิธี ที่จะมีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ