ไทยไม่กระเตื้องรั้งอันดับท้าย ประเทศโปร่งใสที่สุดในโลก


เป็นประจำทุกปีที่ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) จะจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลกออกมา ซึ่งปรากฏว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยอยู่อันดับ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลกที่มีความโปร่งใส (ไล่จากประเทศที่คอร์รัปชั่นน้อยที่สุดไปหามากที่สุด) โดยได้คะแนนอยู่ที่ 35 คะแนน ซึ่งถือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก เนื่องจากหลักเกณฑ์ให้คะแนนเริ่มจาก 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด) ไปถึง 100 (คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) โดยในปี 2558 ไทยได้ 38 คะแนน ดีกว่าการจัดอันดับล่าสุด

อย่างไรก็ตาม นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยอมรับว่า ผลการจัดอันดับที่ออกมา ป.ป.ช.รู้สึกผิดหวัง เพราะคาดการณ์ว่าจะได้เกินกว่า 38 คะแนน แต่กลับตกมาที่ 35 คะแนน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา เพราะมีข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับเพิ่มเติมขึ้นมา คือ เรื่องของความเป็นประชาธิปไตย

ส่วน10 อันดับแรก ประเทศที่โปร่งใสที่สุดในโลก ได้แก่
1.เดนมาร์ก   90 คะแนน
2.นิวซีแลนด์  90 คะแนน
3.ฟินแลนด์   89 คะแนน
4.สวีเดน      88 คะแนน
5.สวิตเซอร์แลนด์ 86 คะแนน
6.นอร์เวย์     85 คะแนน
7.สิงคโปร์    84 คะแนน
8.เนเธอร์แลนด์ 83 คะแนน
9.แคนาดา    82 คะแนน
10.เยอรมนี   81 คะแนน