กฎ 72 ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับการบริหารการเงิน 

กฎ 72 คือ กฎทางคณิตศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาโดย ไอนสไตน์ โดยเป็นสูตรการคำนวณเบื้องต้นง่าย ๆ ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ตัวเลขจำนวนหนึ่งถึงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยมีสมการง่าย ๆ คือ

72/อัตราผลตอบแทนต่อปี = ระยะเวลาที่จำนวนเงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (ปี)

ดับเบิลเงินออม โดยสูตรนี้คนมักจะนำมาใช้กับการคิดคำนวณเงินออม ว่าฝากกี่ปีเงินต้นถึงจะขึ้นเป็น 2 เท่า ตัวอย่าง เช่น ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร 500,000 บาท ทางธนาคารให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ต้องใช้เวลากี่ปีเงินต้นถึงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000,000 ตัวเลขในที่นี้ จะนำมาใส่ในสมการได้ว่า

72/3 = 24 ปี

จากสูตรดังกล่าว จะสรุปได้ว่าต้องใช้เวลา 24 ปี ในการทำให้เงินกลายเป็น 2 เท่า หากมีอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 3% ทั้งนี้หลักการกฎ 72 ที่นำมาคิดดับเบิ้ลเงินออมนี้ ยังสามารถนำมาปรับใช้กรณีสินเชื่อ หรือเงินกู้ได้เช่นกัน

ดับเบิลเงินกู้/สินเชื่อ ตัวอย่าง เช่น กดเงินจากบัตรกดเงินสดมา 200,000 บาท ทางธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินบัตรกดเงินสดอยู่ที่ 25% แล้วจะต้องใช้เวลากี่ปีกันนะที่หนี้ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นำตัวเลขไปใส่ในสมการ

72/25 = 2.88 ปี

เมื่อคำนวณออกมาแล้ว จะเห็นได้เลยว่า เงินต้นจากการเป็นหนี้นั้นเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวได้ภายในเวลาไม่นานเลย ไม่ถึง 3 ปีเสียด้วยซ้ำ นั่นก็เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/สินเชื่อ มักจะมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินออมอยู่แล้ว

เราจึงควรรู้จักวางแผนการเงินให้อย่างรอบคอบและครบถ้วน โดยสามารถเริ่มจากการรู้จักฉลาดออม ฉลาดใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น และกู้ยืมอย่างเหมาะสม ในจำนวนเงินที่เรามีความสามารถในการผ่อนชำระ ตลอดจนเลือกเครื่องมือทางการเงินให้ถูกต้อง และนำเงินกู้ที่ได้ไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราได้ เพียงเท่านี้ชีวิตการเงินที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้อย่างแน่นอน