คนทำงานมีประกันสังคมต้องรู้ โครงการ SSO 515 “5 โรค 15 วัน”

ผู้ประกันตนเจอโรคเหล่านี้ไม่ต้องห่วง สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลให้เข้าถึงการรักษาอย่างเต็มที่ โครงการ SSO 515  5 โรค 15 วัน

5 หัตถการและการผ่าตัดจากโรคที่ผู้ประกันตนเป็นมากที่สุด มีอะไรบ้าง 

  • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
  • การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่มดลูกและหรือรังไข่
  • การผ่าตัดนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
  • หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง
  • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับการผ่าตัดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่แพทย์ประเมินว่ามีความจำเป้นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อนไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรง และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 โดยขั้นตอนการรับบริการง่ายมาก

  • ผู้ประกันตนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

หรือนำผลตรวจและเอกสารที่แพทย์ประเมินว่าจำเป็นต้องผ่าตัด ส่งไปสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงไว้

  • สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงจะดูแลจนสิ้นสุดการรักษา

หากมีการรักษาอื่นนอกเหนือจากการผ่าตัด จะให้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิเดิมที่มีอยู่

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงให้บริการได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกเวลา หากผู้ประกันตน ต้องการสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร : 0-2956-2498, 0-2956-2507