“วิตามินดี-แคลเซียม” ช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้จริงหรือไม่

หลังจากที่ผ่านมามีข้อถกเถียงกันมาตลอดเรื่องวิตามินดี และแคลเซียม ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ได้นั้น ล่าสุดมีการไขข้อสงสัยแล้ว เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาในการทดลองถึง 4 ปี เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้

ศาสตราจารย์โจแอน ลาปเป้ แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์และพยาบาลเครตัน เป็นหัวหน้าทีมวิจัยในการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงสุขภาพดีที่หมดประจำเดือนแล้ว อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป จำนวน 2,303 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จำนวน 1,156 คน ให้ทดลองกินวิตามินดี3 ปริมาณ 2,000 I.U และแคลเซียม ปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนอีกกลุ่มจำนวน 1,147 คน ให้ทดลองกินยาหลอก เพื่อหาบทสรุปว่าทั้งสองอย่างนี้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้หรือไม่

หลังจากใช้เวลาทดลองนานถึง 4 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2009 – สิงหาคม 2015 ทีมนักวิทยาศาสตร์ติดตามผลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า มี 109 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระหว่างที่ทำการทดลอง ซึ่งในจำนวนนั้น 3.89 เปอร์เซ็นต์กินวิตามินดีกับแคลเซียม และอีก 5.58 เปอร์เซ็นต์กินยาหลอก

จากผลการทำลองดังกล่าว ทีมวิจัยระบุว่าการกินวิตามินดี3 และแคลเซียม ยังไม่สามารถระบุได้ว่าทั้งสองอย่างช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะแทบไม่เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม อีกทั้งไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่สถิติด้วยว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่

ที่มา : http://www.medicalnewstoday.com/articles/316627.php