รู้กันหรือยัง “ดวงตา” คือส่วนที่ดึงดูดใจที่สุดของใบหน้า

ภาพจาก Pixabay

นอกจาก “ดวงตา” จะเป็นหน้าต่างของหัวใจ เพราะสามารถสื่อสารทุกอย่างผ่านสายตาได้แล้ว ก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการมองหาใครสักคนมาเป็นคนรู้ใจด้วย เมื่อผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์ในอังกฤษ พบว่า ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็มองว่า สิ่งที่ดึงดูดใจพวกเขามากที่สุดคือดวงตานั่นเอง

โดยดอกเตอร์ แดเนียล กิล อาจารย์และนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยในเรื่องนี้ ทดลองด้วยการนำรูปถ่ายใบหน้าของผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งเป็นภาพสี มาถามความเห็นจากคนหนุ่มสาวอายุ 20 ต้นๆ แบ่งเป็นชาย 32 คน และหญิง 32 คน  เพื่อให้พวกเขาให้คะแนนในแต่ละจุดของใบหน้า  ได้แก่ ดวงตา  ปาก  ผม จมูก และทั้งใบหน้า

ทั้งนี้ รูปถ่ายทั้งหมดนั้นเป็นใบหน้าที่ไม่ได้ผ่านการแต่งหน้าใดๆ รวมถึงไม่มีเครื่องประดับ, แว่นตา, ต่างหู หรือหนวดเคราใดๆ ด้วย

จากการให้คะแนนโดยเพศตรงข้าม พบว่าสิ่งที่ผู้ชายให้ความสำคัญในการมองผู้หญิง คือ โครงหน้าโดยรวม , สายตา และผม   ส่วนอวัยวะที่สนใจหรือให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ จมูก และปาก ขณะที่ผู้หญิงจะให้ความสำคัญที่ดวงตากับผมของผู้ชายมากที่สุด   ส่วนจมูกและปาก คือส่วนที่สนใจหรือให้ความสำคัญน้อยที่สุด

แต่หากเป็นการมองเพศเดียวกันเอง ผู้ชายจะตัดสินหน้าตาจาก ดวงตา และผม เป็นสำคัญ ส่วนปาก และจมูก ยังคงเป็นส่วนที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด  ขณะที่ผู้หญิงเมื่อมองเพศเดียวกัน ยังคงให้ความสำคัญที่ดวงตา กับผม มากที่สุด และมองว่าจมูกหรือใบหน้ารวมทั้งหมดเป็นส่วนที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด

จากการทดลองนี้  พบว่าความแตกต่างทางเพศทำให้มองต่างกันไปด้วย  แต่เมื่อมาหาค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่าสิ่งที่คนมองว่าดึงดูดใจได้มากที่สุดคือ ตา รองลงมาคือ ผม , โครงหน้าโดยรวม , ปาก และจมูก

ที่มา : www.dailymail.co.uk