รู้จัก “SEE YOU STRONG” กลุ่มอนุรักษ์และปกป้องระบบนิเวศทางทะเล


ช่วงปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำโดย ทราย – สิรณัฐ สก็อต (Psi Scott) นักอนุรักษ์ท้องทะเลที่ว่ายน้ำระยะทางรวม 70 กม. ข้ามทะเลอันดามันจากกระบี่ไปพังงาจนถึงภูเก็ต พร้อมกับอาสาสมัครอีก 36 ท่าน

ภารกิจดังกล่างจัดขึ้นโดย Sea You Strong องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร (Non-Governmental Organization: NGO) ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และปกป้องระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการช่วยกันลดมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรของเรา พร้อมทั้งเป็นการร่วมเรียกร้องความยุติธรรมและคืนความเป็นธรรมชาติสู่ท้องทะเล

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีจุดประสงค์ในการรับเงินบริจาค แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ร่วมพัฒนาจิตวิญญาณของการอนุรักษ์ทะเล และแรงบันดาลใจในการร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ ทีมงาน Sea You Strong นี้เป็นทีมงานเล็ก ๆ แต่กิจกรรมของเราประสบความสำเร็จในทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการทำความสะอาดชายหาด หน้าผา และแหล่งน้ำต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยกำจัดขยะทุกประเภทโดยเฉพาะมลพิษจากพลาสติก

ด้วยการร่วมมือกันของทรายและนักว่ายน้ำอาสาสมัคร ทีมงาน Sea You Strong มองว่าความท้าทายของการว่ายน้ำข้ามจังหวัดนี้ เป็นการช่วยเน้นให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของพลาสติกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดย Sea You Strong ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ควรต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที

มลพิษจากพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างมาก สัตว์ทะเลมักเข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกเป็นอาหาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการกลืนกินพลาสติกหรือการโดนรัดพันจากพลาสติกจนถึงตาย

มลพิษจากพลาสติกยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเศษพลาสติกแตกตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้ สามารถแทรกซึมเข้าไปในห่วงโซ่อาหาร จนเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และในที่สุดก็ส่งผลกระทบถึงมนุษย์เช่นกัน

ไมโครพลาสติกสามารถแทรกซึมอยู่ในอาหารทะเล เกลือ และแม้แต่น้ำประปา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง อย่างไรก็ตาม การวิจัยในพื้นที่ยังคงดำเนินการอยู่เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

“การอนุรักษ์มหาสมุทรมีความสำคัญต่ออนาคตของโลกเรา เพราะมหาสมุทรมีบทบาทสำคัญในการค้ำจุนสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยมหาสมุทรยังควบคุมสภาพอากาศ ด้วยการดูดซับและกระจายความร้อน อีกทั้งยังผลิตออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และยังเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่หลากหลาย” Psi Scott ผู้ก่อตั้ง Sea You Strong กล่าว

สำหรับ ทราย – สิรณัฐ สก็อต ผู้นำการว่ายน้ำครั้งประวัติศาสตร์นี้ หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “Aquaman” ซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Merman: Ocean Pollution” แต่แท้จริงแล้วทรายในวัย 26 ปีคนนี้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ทางทะเลมาแล้วหลายปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการว่ายน้ำและองค์กร Sea You Strong สามารถดูได้ที่: https://www.facebook.com/seayoustrong