57 คนผ่านฉลุยรอบแรก ไปคัดเลือกเข้าสวิงทีมชาติต่อที่ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท.) ได้นักกอล์ฟจำนวน 57 ราย เข้าโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566 จัดรอบรอบคัดเลือกที่ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี แบบพาร์ 71 นักกอล์ฟชายเล่นระยะ 7,000-7,600 หลา หญิงระยะ 6,000-6,600 หลา ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 เอานักกอล์ฟชาย 33 ราย และหญิงอีก 24 ราย ไปแข่งขันต่อรอบสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น ลุ้นเป็นตัวแทนนักกอล์ฟทีมชาติไทยรุ่นต่อไป

รายการนี้สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ไปตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดนักกอล์ฟที่มีความสามารถเข้าร่วม “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือก แข่งแบบสโตรคเพลย์กรอสสกอร์ 4 วัน หลังจบ 36 หลุม ตัดนักกอล์ฟเหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ และเสมอจากจำนวนนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละประเภท เพื่อเข้าไปแข่ง 2 วันสุดท้าย โดยคัด นักกอล์ฟชาย จำนวน 32 คน (อันดับ 1-32) รุ่นอายุ 17-22 ปี จำนวน 12 คน รุ่นอายุ 13-16 ปี จำนวน 20 คน (หากมีนักกอล์ฟรุ่นอายุ 13-16 ปี ติด 1-32 มากกว่า 20 คน ให้ใช้โควตารุ่นอายุ 17-22 ปีแทน) นักกอล์ฟหญิง จำนวน 24 คน (อันดับ 1-24) รุ่นอายุ 17-22 ปี จำนวน 8 คน และรุ่นอายุ 13-16 ปี จำนวน 16 คน (หากมีนักกอล์ฟรุ่นอายุ 13-16 ปี ติด 1-24 มากกว่า 16 คน ให้ใช้โควตารุ่นอายุ 17-22 ปีแทน)

ประเภทชาย ลีโอ ไวท์ ทำสกอร์รอบสุดท้ายเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 4 วัน 5 อันเดอร์พาร์ 279 เท่ากับธนาวัฒน์ สามงามน้อย และกฤติพงศ์ กำลังคลี่ ด้านธนวินท์ ลี จบด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 280 เท่ากับ ศิวกร เกรียงไกร และสุโชค พรรณา จบด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 281 โดยนักกอล์ฟชายที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลปรากฏว่า

ลีโอ ไวท์ สวิงดาวรุ่ง ทำสกอร์รวมสี่วัน 5 อันเดอร์พาร์ 279 เข้ารอบเป็นอันดับ 1 ร่วม ในรอบคัดเลือกรอบแรก “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566” ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (พาร์ 71) จ.กาญจนบุรี เมื่อ 18 พ.ย. 65

รุ่น 17-22 ปี ประกอบด้วย 1.ลีโอ ไวท์, 2.ธนาวัฒน์ สามงามน้อย, 3.สกรรจ์พัส มาลา, 4.พรหมพจน์ ทรงกลด, 5.สุขสันต์ ไขแสง, 6.กันต์ สุภาการ, 7.เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์, 8.ซาโตรุ คาเนดะ, 9.ชิชา ไกรกีรติ

กฤติพงศ์ กำลังคลี่ สวิงดาวรุ่ง ทำสกอร์รวมสี่วัน 5 อันเดอร์พาร์ 279 เข้ารอบเป็นอันดับ 1 ร่วม ในรอบคัดเลือกรอบแรก “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566” ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (พาร์ 71) จ.กาญจนบุรี เมื่อ 18 พ.ย. 65

รุ่นอายุ 13-16 ปี ประกอบด้วย 1.กฤติพงศ์ กำลังคลี่, 2.ธนวินท์ ลี, 3.ศิกร เกรียงไกร, 4.สุโชค พรรณา, 5.สรัล จันทราทิตย์, 6.วรุตม์ บุญรอด, 7.ปภังกร หนูประชุม, 8.ปณต สุขอนันต์, 9.ธนัตถ์ บุตรแวว, 10.ธชต ลิมปะวิกร, 11.ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ, 12.อชิร ชุมชัยเวทย์, 13.นรบดินทร์ แสวงดี, 14 ศิรเดช จันทร์หา, 15.กิตติภัค เอกมณีนิล, 16.ณัทฐเดช เหมทอง, 17.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี, 18.โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค, 19.ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร, 20.ราชศักดิ​์ สุระสัจจะ, 21.พิศิษฐ์ คมกล้า, 22.วิศว์ จิตตธร, 23.กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์, 24.ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ สวิงดาวรุ่ง ทำผลงานเข้ามาดีสุด 4 อันเดอร์พาร์ 280 รอบคัดเลือกรอบแรก “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566” ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (พาร์ 71) จ.กาญจนบุรี เมื่อ 18 พ.ย. 65

ประเภทหญิง อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ทำผลงานเข้ามาดีสุด 4 อันเดอร์พาร์ 280 โดยมีปัณฑิตา ผาวิชัย เข้ามาในอันดับ 2 สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 287 อันดับ 3 ศธรกัญ เที่ยงศรี สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 288 สรุปนักกอล์ฟหญิงผ่านรอบคัดเลือก ประกอบด้วย

รุ่น 17-22 ปี 1.ชนัญญู โชว์วิวัฒนา, 2.ศุทธิณี งามขำ, 3.อรญา ทิพาเสถียร, 4.อารยา สิงห์ฉลาด

รุ่นอายุ 13-16 ปี ประกอบด้วย 1.อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, 2.ปัณฑิตา ผาวิชัย, 3.ศธรกัญ เที่ยงศรี, 4.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ, 5.ไอริส เมห์รี มัสลู, 6.ธราพัชร์ ปัญญา, 7.ธัญจิรา อิสสระพล, 8.ฐิติรัตน์ ศิลาคำ, 9.ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์, 10.กฤติญา ธนินทรดำรงเดช, 11.เขมมินทรา งามเหลา, 12 อุษณี อุดคำเที่ยง, 13.จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์, 14.จุฬธิดา สีมา, 15.ณพจิรา ลือศรัทธา, 16.ชนม์พรรษา ถวิลสังข์, 17.ขวัญนภัช สวนอินทร์, 18.ธีมภัสร์ พาทีทิน, 19.สาริศา พจนาลัย, 20.บุราสิริ ยุติโยธิน

ทั้งนี้นักกอล์ฟที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก เตรียมเข้าไปร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม นี้ต่อไป

ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ร่วมยินดีกับนักกอล์ฟหญิง ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566” ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (พาร์ 71) จ.กาญจนบุรี เมื่อ 18 พ.ย. 65

สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น (รอบคัดเลือก)
โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566 สนามกรังด์ปรีซ์​ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี

ประเภทชาย

1.ลีโอ ไวท์ (-5) 77-66-68-68 (279)

2.ธนาวัฒน์ สามงามน้อย (-5) 67-68-72-72 (279)

3.กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (-5) 69-67-71-72 (279)

4.ธนวินท์ ลี (-4) 72-73-68-67 (280)

5.ศิวกร เกรียงไกร (-4) 73-71-67-69 (280)

6.สุโชค พรรณา (-3) 67-72-69-73 (281)

สรุปนักกอล์ฟชายผ่านรอบคัดเลือก

รุ่น 17-22 ปี

1.ลีโอ ไวท์, 2.ธนาวัฒน์ สามงามน้อย, 3.สกรรจ์พัส มาลา, 4.พรหมพจน์ ทรงกลด, 5.สุขสันต์ ไขแสง, 6.กันต์สุภาการ, 7.เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์, 8.ซาโตรุ คาเนดะ, 9.ชิชา ไกรกีรติ

รุ่นอายุ 13-16 ปี

1.กฤติพงศ์ กำลังคลี่, 2.ธนวินท์ ลี, 3.ศิกร เกรียงไกร, 4.สุโชค พรรณา, 5.สรัล จันทราทิตย์, 6.วรุตม์ บุญรอด, 7.ปภังกร หนูประชุม, 8.ปณต สุขอนันต์, 9.ธนัตถ์ บุตรแวว, 10.ธชต ลิมปะวิกร, 11.ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ, 12.อชิร ชุมชัยเวทย์, 13.นรบดินทร์ แสวงดี, 14 ศิรเดช จันทร์หา, 15.กิตติภัค เอกมณีนิล, 16 ณัทฐเดช เหมทอง, 17.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี, 18.โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค, 19.ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร, 20.ราชศักดิ​์ สุระสัจจะ, 21.พิศิษฐ์ คมกล้า, 22.วิศว์ จิตตธร, 23.กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์, 24. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์

ประเภทหญิง

1.อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (-4) 69-72-68-71 (280)

2.ปัณฑิตา ผาวิชัย (+3) 74-71-69-73 (287)

3.ศธรกัญ เที่ยงศรี (+4) 75-70-69-74 (288)

4.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ (+6) 71-77-71-71 (290)

5.ชนัญญู โชว์วิวัฒนา (+6) 72-72-73-73 (290)

6.ไอริส เมห์รี มัสลู (+7) 69-76-70-76 (291)

สรุปนักกอล์ฟหญิงผ่านรอบคัดเลือก

รุ่น 17-22 ปี

1.ชนัญญู โชว์วิวัฒนา, 2.ศุทธิณี งามขำ, 3.อรญา ทิพาเสถียร, 4.อารยา สิงห์ฉลาด

รุ่นอายุ 13-16 ปี

1.อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, 2.ปัณฑิตา ผาวิชัย, 3.ศธรกัญ เที่ยงศรี, 4.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ, 5.ไอริส เมห์รี มัสลู, 6.ธราพัชร์ ปัญญา, 7.ธัญจิรา อิสสระพล, 8.ฐิติรัตน์ ศิลาคำ, 9.ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์, 10.กฤติญา ธนินทรดำรงเดช, 11.เขมมินทรา งามเหลา, 12.อุษณี อุดคำเที่ยง, 13.จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์, 14.จุฬธิดา สีมา, 15.ณพจิรา ลือศรัทธา, 16.ชนม์พรรษา ถวิลสังข์, 17.ขวัญนภัช สวนอินทร์, 18.ธีมภัสร์ พาทีทิน, 19.สาริศา พจนาลัย, 20.บุราสิริ ยุติโยธิน