Friday, July 19, 2024
Home Tags Shopaholic

Tag: Shopaholic

หยุดชอปปิ้งไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการชอปปิ้ง

การชอปปิ้ง ที่ชอปจนหยุดตัวเองไม่ได้ ซื้อของเกินความจำเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน กระทบต่อความสัมพันธ์ อาจเข้าข่ายเป็น Shopaholic หรือโรคเสพติดการชอปปิ้ง