Thursday, October 5, 2023
Home Tags Eisenhower’s Matrix

Tag: Eisenhower’s Matrix

รู้จัก Eisenhower’s Matrix เทคนิคจัดลำดับความสำคัญของงาน

คนที่ "จัดลำดับความสำคัญ" ของงานไม่เป็น ไม่รู้จะทำอะไรก่อน-หลัง จนรู้สึกยุ่งอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปริมาณงานจริง ๆ ไม่ได้มากขนาดนั้น ต้องจัดระเบียบชีวิตแล้วนะ