Thursday, June 13, 2024
Home Tags ไอเทมลับ

Tag: ไอเทมลับ

7 ไอเทมลับพกติดกระเป๋า ใช้ไม่บ่อยแต่ถ้าจะใช้ก็มีให้ใช้

Tonkit360 มีไอเดียดี ๆ เกี่ยวกับของที่ควรมีติดไว้ในกระเป๋าเสมอมานำเสนอ ถึงจะไม่ได้ใช้บ่อย แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย แค่ค้น ๆ กระเป๋าดูก็มีให้ใช้