Thursday, May 23, 2024
Home Tags เปลี่ยนโฟกัส

Tag: เปลี่ยนโฟกัส

ลองดู! ใช้ชีวิตแบบ “ขอบคุณ” สิ่งรอบตัว แล้วจะมีความสุขขึ้น

การใช้ชีวิตแบบ "ขอบคุณสิ่งรอบตัว" จะช่วย "เปลี่ยนโฟกัส" ในชีวิตประจำวัน เราจะพยายามมองแต่เรื่องที่ดี ๆ ที่น่าขอบคุณ จึงมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยได้ง่ายขึ้น