Sunday, June 23, 2024
Home Tags อูโดฮวาน

Tag: อูโดฮวาน

Joseon Attorney: a Morality หมอความสุดกะล่อนแห่งโชซอน

หมอความผู้นี้คือคนที่คุณไว้ใจให้สู้คดีได้ในยุคโชซอน เขาฉลาด เก่ง จำข้อกฎหมายได้ทุกข้อ และรู้หลบรู้หลีกเก่ง เข้าขั้นกะล่อนและเหลี่ยมจัด รับมือเขาให้ไหวละกัน!