Friday, May 24, 2024
Home Tags สเปรย์นิโคติน

Tag: สเปรย์นิโคติน

“สเปรย์นิโคตินทดแทน” นวัตกรรมใหม่ช่วยเลิกบุหรี่

เคนวิว (Kenvue) เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ "สเปรย์นิโคตินทดแทน" เพื่อช่วยลดอาการอยากบุหรี่ ช่วยเพิ่มโอกาสการเลิกสูบบุหรี่สำเร็จให้กับผู้สูบบุหรี่