Monday, July 22, 2024
Home Tags มุมกาแฟ

Tag: มุมกาแฟ

Small Talk สั้น ๆ ทักทายเพื่อนร่วมงานที่บังเอิญเจอกันที่มุมกาแฟ

หากต้องเริ่มต้นเปิดบทสนทนาแบบ Small Talk กับคนอื่นเป็นครั้งแรก แบบที่ใช้เวลาสั้น ๆ ไม่ใช่การคุยจริงจัง มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจมาเปิดเรื่อง