Sunday, May 26, 2024
Home Tags พฤติกรรมในเด็ก

Tag: พฤติกรรมในเด็ก

AI ตรวจจับคำหยาบ สร้างโลกออนไลน์สีขาวให้กับเยาวชน

"FALCoN" เป็น AI ตรวจจับคำหยาบ ใช้เทคนิค Co-Training ฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้คำหยาบคาย จากทั้งคำพูดและจากบริบท เพื่อคัดกรองคำหยาบจากสื่อที่เด็กใช้