Tuesday, April 16, 2024
Home Tags ความสุขพนักงาน

Tag: ความสุขพนักงาน

Work-life Revolution ปฏิวัติไลฟ์สไตล์การทำงาน “คนรุ่นใหม่”

Work-life Revolution ปฏิวัติไลฟ์สไตล์การทำงาน เปลี่ยนออฟฟิศแบบเดิมๆ เชื่อมต่อการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพนักงานเข้าด้วยกันแม้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าออฟฟิศก็ตาม