Wednesday, July 24, 2024
Home Tags กิจการโทรทัศน์

Tag: กิจการโทรทัศน์

“กทปส.” จัดสรรทุน 1.5 พันล้าน หนุนการสร้างสื่อ

กทปส. เดินหน้าผลักดันกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมสร้างประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ในปีที่ผ่านมา กทปส. ได้สนับสนุนโครงการมากกว่า 500 โครงการ