Tuesday, January 25, 2022
Home Tags การเคลื่อนไหวทางสังคม

Tag: การเคลื่อนไหวทางสังคม

ละคร Prime Time กับเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างเหมาะสม

ละคร กับฐานะของสื่อผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และบทบาทของความเหมาะสมของการถ่ายทอดเนื้อหา

พลังโซเชียลกระบอกเสียงที่กระตุ้นให้เกิดการกระเตื้อง เพื่อเสียงร้องของเหยื่อ

หลายเหตุการณ์ที่พลังโซเชียลมีส่วนช่วยให้เรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ในความจริงพลังเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคม

Social Movement? จากเวทีนางงามกลายเป็นกระแสแห่งชาติ

คนไทยชอบอภิปราย ส่วนคำตอบจากการอภิปรายจะมีหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามให้ถึงตอนจบ