Friday, May 24, 2024
Home Tags การนับถือตัวเอง

Tag: การนับถือตัวเอง

‘เครื่องมือวัดการนับถือตัวเอง’ สะท้อนความสุขและปัญหาสุขภาพจิต

"Self-esteem" เป็นบันไดสู่การสร้าง "Self Resilience" หรือ "ความแข็งแกร่ง" ที่จะคอยผลักดันให้ทุกชีวิตก้าวข้ามผ่านอุปสรรค เป็นทักษะจำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน