อย่าประมาท “ความดันโลหิตต่ำ” เสี่ยงเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้!

ภาพจาก pixabay

ใครที่มีปัญหาความดันโลหิตต่ำ อาจต้องใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า อาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนมีสุขภาพดี (ความดันปกติ 120/80)  หรือแม้แต่คนที่มีความดันโลหิตสูง

โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรินิตี้ คอลเลจ ของไอร์แลนด์ พบว่า ผู้ป่วยโรคซีมเศร้าในบางกรณีมีสาเหตุมาจากการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากความดันโลหิตต่ำ  หลังจากใช้เวลาร่วม 2 ปี ในการศึกษาเรื่องความดันโลหิตของผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป กว่า 4,500 คน พร้อมทั้งประเมินสภาพจิตใจจากการใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย

ทั้งนี้  คนที่มีอาการซึมเศร้า หรือกินยารักษาอาการซีมเศร้าจะถูกกันออกไป เพื่อไม่ให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน  ซึ่งหลังจากใช้เวลาศึกษาร่วม 2 ปี พบว่าคนที่มีค่าความดันโลหิตต่ำ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านสภาพจิตใจจากอาการซึมเศร้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนอร์เวย์ในปี 2007 ที่พบว่าคนที่มีความดันโลหิตต่ำ เสี่ยงที่จะมีความเครียดหรือวิตกกังวลถึง 31 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนที่มีความดันปกติ  ซึ่งล่าสุด สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ได้ระบุว่า  ความดันโลหิตต่ำเป็น 1 ในสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ที่มา : www.dailymail.co.uk