โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเร็ว ยิ่งสูญเสียเร็ว”

โครงการ “โตโยต้าถนนสีขาว” เดินหน้ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พร้อมส่งมอบความสุขในทุกการเดินทาง ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเร็ว..ยิ่งสูญเสียเร็ว” มุ่งเน้นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการขับขี่เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาล พร้อมส่งมอบความมั่นใจทั้งก่อนและหลังการเดินทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ด้วยการให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 7 ระบบสำคัญ รวม 24 รายการ ที่ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 และให้บริการจุดพักรถ ณ บริเวณเส้นทางหลวงขาออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุข และความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงริเริ่มดำเนินโครงการโตโยต้าถนนสีขาวมากว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและน้ำใจของการขับรถที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงเรื่อง “ความเร็ว” ด้วยการขับขี่โดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเร็ว..ยิ่งสูญเสียเร็ว” เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และเพื่อสร้างความมั่นใจให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง บริษัทฯ พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จึงจัดให้มีบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 7 ระบบสำคัญ รวม 24 รายการ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสงกรานต์เพื่อเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำรถยนต์ไปตรวจเช็กได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 โดยมีรายการตรวจเช็ก 24 รายการ ดังนี้

1. ระบบช่วงล่าง

 • ยางกันฝุ่นเพลาขับ
 • โช้กอัปหน้าหลัง
 • ลูกปืนล้อ
 • ลูกหมากปีกนก

2. ระบบเบรก

 • ระบบฟรีแป้นเหยียบ/คลัตช์/เบรกมือ

3. ระบบแอร์

 • ระบบเครื่องปรับอากาศ พัดลม และน้ำยาแอร์

4. ระบบไฟฟ้า

 • แบตเตอรี่/ระดับน้ำกลั่น
 • ระบบไฟส่องสว่าง/แตร

5. ระบบของเหลว

 • ระดับน้ำมันเครื่อง
 • ระดับน้ำในถังสำรอง/ระดับน้ำยาหล่อเย็น
 • ระดับน้ำมันเบรก
 • ระดับน้ำมันพาวเวอร์
 • ระดับน้ำมันเกียร์
 • รอยรั่วและความผิดปกติของหม้อน้ำ
 • รอยรั่วและความผิดปกติของท่อทางน้ำ
 • ระดับน้ำมันเฟืองท้าย (เพิ่มเติม เฉพาะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว)
 • ระดับน้ำมันทรานเฟอร์ (เพิ่มเติม เฉพาะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว)

6. ระบบเครื่องยนต์

 • ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์
 • ตรวจเสียงเครื่องยนต์ขณะสตาร์ต
 • สายพานต่าง ๆ
 • รอยรั่วและความผิดปกติของเครื่องยนต์
 • รอยรั่วและความผิดปกติของเกียร์

7. ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ

 • ที่ปัดน้ำฝน/น้ำล้างกระจก
 • สภาพยางรถยนต์
 • เข็มขัดนิรภัย
 • รอยรั่วและความผิดปกติของพวงมาลัยพาวเวอร์

นอกจากนี้ โตโยต้า ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จัดจุดพักรถจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จุดให้บริการประชาชนทางเข้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2) ภาคเหนือ ณ จุดให้บริการประชาชน ริมปิง ถนนสาย117 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

3) ภาคใต้ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ ตลาดพูนทรัพย์ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

4) ภาคตะวันออก ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ (ด่านหลัก) จุดสกัด 344 ขาเข้าเยื้อง บ.คิวเอ็ม บี จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โดยมีการให้บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น และผลิตภัณฑ์จากโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ แก่ผู้ที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567

โตโยต้า มุ่งมั่นรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมแห่งความปลอดภัยในการเดินทาง และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างสังคมคนขับรถดี” ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎจราจร มีวินัย และน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง เพื่อขับเคลื่อนความสุขและความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนให้แก่คนไทยทุกคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า TOYOTA CONTACT CENTER 1486