Sunday, May 26, 2024
Home Tags Smart City

Tag: Smart City

เปิดประตูธุรกิจสู่ภาคอีสาน ดัน BCG Model สู่จังหวัด “ขอนแก่น”

"ขอนแก่น" 1 ใน 7 จังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Smart City เมืองแห่งศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่ง และศูนย์กลางการศึกษา

สจล. เผย Smart City ในกรุงเทพฯ เป็นจริงได้!

สจล. เผย Smart City ในกรุงเทพฯ เป็นจริงได้!ตั้งศูนย์ SCiRA นำนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง มอบโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน