Thursday, March 30, 2023
Home Tags CPR

Tag: CPR

ทักษะการปฐมพยาบาล สิ่งที่ควรอยู่ในหลักสูตรการศึกษาไทย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากในชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้เสมอ แต่หลาย ๆ คนทำไม่เป็นเพราะการศึกษาไม่ได้สอน

ขอแค่ 15 นาที ถ้าทำถูก คุณช่วยชีวิตผู้ป่วย “หัวใจวาย” ได้

เรามาทำความรู้จัก เรียนรู้ และป้องกัน รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ที่ต้องเผชิญกับโรคหัวใจหรืออาการ "หัวใจวายเฉียบพลัน" ในบทความนี้กันดีกว่า

15 นาทีทองช่วยคนหัวใจวาย

มาทำความรู้จัก เรียนรู้ และป้องกัน รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ที่ต้องเผชิญกับ โรคหัวใจ หรือ อาการหัวใจวายเฉียบพลัน