Saturday, February 22, 2020
Home Tags อุทกภัย

Tag: อุทกภัย

โรคที่มากับภัยน้ำท่วม

แน่นอนว่าสิ่งที่มากับน้ำท่วม ไม่ได้สร้างแค่ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของ "โรคภัย" อีกด้วย

แนวทางดูแลจิตใจ และวิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมครั้งต่อไป

แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม การฟื้นฟูหลังภาวะน้ำท่วม และการเยียวยาด้านจิตใจ

รวมช่องทางบริจาค และมาตรการรัฐเยียวยาน้ำท่วมอุบลฯ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี ยังคงวิกฤต Tonkit360 จึงรวบรวมศูนย์รับบริจาคและมาตรการที่รัฐบาล จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเหตุการณ์คลี่คลายมาฝากกัน

การปฏิบัติตัวรับมือเมื่อประสบเหตุอุทกภัย

เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นอย่างฉับพลันผู้ประสบเหตุอาจไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมากนัก เป็นผลให้เกิดเหตุร้ายอื่น ๆ ตามมาได้