Saturday, April 4, 2020
Home Tags มินิบัส

Tag: มินิบัส

‘มินิบัส’ ความคุ้มค่าใหม่ที่ได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสาร

เป็นเรื่องตราตรึงใจของคนไทยทุกคนกับความปลอดภัยข้องรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง