Wednesday, February 26, 2020
Home Tags นอนน้อย

Tag: นอนน้อย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอดนอนเป็นเวลานาน

อดนอน นอนน้อย ส่งผลอย่างไร

อันตรายและโรคที่มากับการ “นอนน้อย”

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำ ทำให้เสี่ยงป่วย แถมมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และหากรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการหัวใจวาย กระทั่งเสียชีวิตได้

“นอนน้อย” อาจทำลายสัมพันธ์รักได้โดยไม่รู้ตัว

คู่แต่งงานที่มีปัญหาชีวิตคู่ อย่ามองข้ามภาวะขาดการนอนหลับเป็นอันขาด เพราะส่งผลต่อสัมพันธ์รักได้