Sunday, March 29, 2020
Home Tags ข่าว

Tag: ข่าว

รู้เท่าทัน “ข่าวปลอม” เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ!

ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่าง COVID-19 ในบ้านเรา ทำให้มีข่าวปลอมออกมามากมาย หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ต้องรู้ให้เท่าทัน

สื่อกระแสหลัก กับความเสื่อมถอยเพราะตัวเองเป็นต้นเหตุ

อะไรทำให้เราเลือกจะหันหลังให้กับสื่อหลักที่นำเสนอข่าวอยู่ทุกวันนี้ ?

“5 อย่า” ที่ควรตระหนักเมื่อติดตามข่าวสารคดีสะเทือนขวัญ

ด้วยข้อมูลข่าวสารที่แพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียมีอยู่ทั่วและมั่วไปหมด

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2562

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2562

5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

5 เทรนด์ต้องจับตาประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2562