Tuesday, August 9, 2022

แม่ก็คือแม่! เคล็ดลับคุณแม่ยุคใหม่ เป็นหญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จ

โลกเราพัฒนาไปไกลแล้ว ก็ทำให้บทบาทผู้หญิงยุคใหม่ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ผู้หญิงที่เป็นแม่ ไม่เพียงต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว แต่ยังต้องทำงานนอกบ้านอีกด้วย