Wednesday, June 26, 2019

คำลวงที่อยู่ในความจริง

สรวงสวรรยา ของ "ลาว คำหอม" เป็นดินแดนเพื่อให้ผู้มีบุญได้ "ฟอนฟาน" หรือเป็นดินแดนที่เราคาดไม่ถึง เมื่อในจริงมีลวงและในลวงมีความจริง

อย่าให้อุษาคเนย์เป็นถังขยะโลก!!

ถ้าเขาเอาขยะขนขึ้นเรือมาทิ้งข้ามทวีปได้ เขาจะให้ค่าคนในดินแดนแถบนี้เท่ากับหรือน้อยกว่าขยะที่เขาขนมาทิ้ง

Underdog เรื่องของคนที่สู้โดยไม่มีเงื่อนไข

ไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะ หากแต่เป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีภูเขาลูกไหนที่จะสูงจนเกินความสามารถของคนเรา