Thursday, June 20, 2019
Home The Mentor คิดนอกใจ

คิดนอกใจ

สหรัฐ ชิดชม นักเขียนรุ่นใหม่ ที่จะนำเอามุมมองความรักและความสัมพันธ์ของเจเนอเรชั่น มาพูดคุยผ่านตัวอักษร เพราะเขาเชื่อว่า ความรักไม่ใช่แค่ร่วมสุข แต่หมายถึงการแบ่งปันทุกความรู้สึก

ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มี

ถ้าต้องเผชิญความสูญเสีย สิ่งแรกที่คิดคือความเสียดาย

อย่า อยู่ อย่าง เจ็บปวด

เห็นความสำคัญของตัวเอง อย่าจมกับความเจ็บปวดเพียงเพราะความหอมหวานเพียงผิวเผิน

อย่าใช้ความเงียบแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหา อย่าจงใจเลี่ยงโดยใช้ความเงียบ

ที่ปรึกษาจำเป็น

ดีแค่ไหนแล้วที่มีคนไว้วางใจมอบตำแหน่งที่ปรึกษาให้เรา

ผู้เยียวยาที่ดีที่สุด

อกหักทีไร ทำไมต้องคอยจมแต่กับความเศร้า

อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเวลายังเดิน

ความคิดคนเรามันสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอ แม้ในแง่ของเรื่องความรัก

วันที่เปลี่ยนไป ใครก็เปลี่ยนแปลง

ใคร ๆ มักบอกคนสมัยนี้ไม่อดทน แต่เดี๋ยวก่อน ทุกการตัดสินใจมันมีเหตุผล

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

คิดเรื่องความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าแค่ระหว่างคนสองคน

เราไม่ใช่เจ้าของใคร นอกจากตัวเราเอง

เพราะมนุษย์ทุกคนควรมีพื้นที่ถาวรของตัวเองโดยเฉพาะ