Monday, October 21, 2019
Home The Mentor คิดนอกใจ

คิดนอกใจ

สหรัฐ ชิดชม นักเขียนรุ่นใหม่ ที่จะนำเอามุมมองความรักและความสัมพันธ์ของเจเนอเรชั่น มาพูดคุยผ่านตัวอักษร เพราะเขาเชื่อว่า ความรักไม่ใช่แค่ร่วมสุข แต่หมายถึงการแบ่งปันทุกความรู้สึก

มีคนที่รู้ใจกัน ก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว

คนรู้ใจ ไม่ว่าจะในรูปแบบของคนรัก พวกพ้อง ครอบครัว พวกเขาคือบุคคลคุณภาพคับแก้วในชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ความเจ็บปวดที่พบเจอคือยาเสริมภูมิคุ้มกัน

เมื่อเราบาดเจ็บและมีแผลเพราะสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ได้รับคือความรับรู้และหลีกเลี่ยงจากมันเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ำ

เซ็กส์ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ผิดที่ความเข้าใจ

ปัญหาที่เกิดขึ้น เด็กล้วนเป็นผู้ถูกกระทำในทุก ๆ การกระทำ เพราะการถูกปิดหูปิดตาจากความเข้าใจ

ตัวเราเป็นยังไง เราก็จะได้พบเจอกับคนแบบนั้น ?

แน่นอนเรื่องความชอบหรืออะไรก็ตามเป็นแค่ปัจจัยภายนอก แต่สิ่งที่วัดความยืดยาวได้ดีที่สุดคือนิสัยใจจริงมากกว่า

อย่าลืมให้ปุ๋ยต้นรัก เพื่อความสัมพันธ์ที่ยืดยาว

ต้นรักที่เติบโตอยู่หากไม่แยแสใยดี ไม่รดน้ำใส่ปุ๋ย รับรองว่าไม่นานก็เหี่ยวเฉาไปในที่สุด

ความรักไม่ใช่เวเฟอร์ ที่จะแยกเลเยอร์เพื่อคบซ้อนกันได้!

การคบซ้อนคือรูปแบบของความเห็นแก่ตัวของการควบคุณความอยากและไขว้เขวไม่ได้

ทุ่มเทมากมาย กลายเป็นแค่เพื่อน

ความรักที่ส่วนใหญ่ไม่สมหวัง ถูกจำกัดความอยู่ในคำว่า Friend zone

มนุษย์กับการดึงดูดผ่านภาษากาย

คนเราต่างคนมันก็ต่างมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน บางอย่างที่ดึงดูดเราอาจดูแปลกและไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบก็ได้

เรื่องเพศ กำหนัดที่ไม่มีขอบเขตกำหนด

นอกจากความสนใจต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเพื่อสานสัมพันธ์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานความต้องการทั่วไปเลยก็คือ เซ็กส์

ความรัก ความใคร่ ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน

หลายต่อหลายคนอาจแยกความรักกับความใคร่ไม่ออก ซึ่งสองอย่างนี้แม้คล้ายกัน แต่มีความต่างกันอยู่