Tuesday, August 9, 2022

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ด้วยนิสัยเหล่านี้!

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือความมีวินัยในตัวเอง ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่า

“มาตรการแจกเงิน” สารที่ส่งไม่ถึงประชาชน

ปัญหาที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเยียวยาประชาชน คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

9 นิสัยของคนที่สร้างตัวจนร่ำรวย

คนที่ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยแต่สร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จได้นั้น จะมีนิสัย 9 อย่างที่พวกเขามีเหมือน ๆ กัน แม้ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่แรกก็ตาม

“ปล่อยวาง” เพื่อมูฟออนจากวังวนเดิม ๆ

การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราแพ้ แต่เป็นการยอมรับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไปแล้ว การไปหมกมุ่นครุ่นคิดจึงไม่ได้เกิดประโยชน์ใด ๆ นอกจากทำให้เศร้าหมองเสียเปล่า ๆ

“ความทรงจำวัยเด็ก” ใครว่าไม่สำคัญ!

“ความทรงจำ” ในวัยเด็กใครว่าไม่สำคัญ เมื่อเรื่องต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ส่งผลต่อ “สุขภาพ” ของเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างคาดไม่ถึง!

อยากให้ “ปณิธานปีใหม่” รอด! อย่ามองข้าม “การนอนหลับ”

การนอนหลับคือปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดได้ว่าการตั้งปณิธานปีใหม่ของเราจะรอดหรือร่วง ถ้าไม่อยากล้มเหลวอีก ลองเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการนอนให้ได้ก่อน

รับมือ “คนเห็นแก่ตัว” เพื่อตัวเราเอง

คนเห็นแก่ตัวจะขาดอยู่ 3 สิ่ง คือ ขาดการพิจารณาเอาใจใส่, ขาดความเคารพ และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากเตือนกันไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีรับมือที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

เมื่อ “ความสุข” ฝึกให้เป็นนิสัยได้!

สมองก็เหมือนกับ "กล้ามเนื้อ" ที่สามารถฝึกให้จดจำกันได้ เพียงแต่ต้องทำซ้ำ ๆ และทำอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นความคุ้นเคยและกลายเป็น "นิสัยใหม่" ของเรา

นิสัยใหม่สร้างได้ แค่ต้องใช้เวลา!

การเปลี่ยนแปลงตัวเองล้วนต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ถ้าทำจนติดเป็นนิสัยไปแล้ว จะค้นพบว่าเราไม่ต้องฝึนตัวเองให้ทำสิ่งนั้น ๆ อีกต่อไป

ฝึก “สมอง” ให้เลิกคิดลบ ทำได้!

แม้ว่าสมองของเราจะเอนเอียงไปกับการมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า แต่หากรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง ก็จะสามารถรับมือกับความคิดลบ ๆ ที่เกิดขึ้นได้