Tuesday, August 9, 2022

“ทัศนคติ” ของคนที่ประสบความสำเร็จ

การที่เรามีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่มุมที่สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ได้ แม้ว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตาม  

รับมือ “คนเห็นแก่ตัว” เพื่อตัวเราเอง

คนเห็นแก่ตัวจะขาดอยู่ 3 สิ่ง คือ ขาดการพิจารณาเอาใจใส่, ขาดความเคารพ และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากเตือนกันไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีรับมือที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ยอมรับความจริงได้ ชีวิตจะเป็นสุข

บ่อยครั้งที่ความคาดหวังมักตามมาด้วยความผิดหวัง เพราะสิ่งที่คิดต่างจากสิ่งที่เป็น เมื่อเกิดขึ้นบ่อย ๆ ความทุกข์จึงเกาะกินจิตใจโดยไม่รู้ตัว

ทุกความล้มเหลว คือก้าวย่างสู่ความสำเร็จ

“ความล้มเหลว” เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ และบ่อยครั้งเมื่อต้องเผชิญกับความผิดหวัง หลายคนไม่สามารถปลุกพลังใจ พลังกายของตนเองให้กลับมาเข้มแข็งได้โดยเร็ว

อายุช่วงไหน? ถึงจะมีความสุขมากที่สุด

ว่ากันว่าความสุขของคนเราจะมีลักษณะเป็นรูปตัว U นั่นหมายความว่าในช่วงอายุขัยของเราจะมีความสุขแบบพีคสุด ๆ ด้วยกัน 2 ช่วง

“พรแสวง” ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง

ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับตนเองอย่างยั่งยืน ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นความเคยชิน ซึ่งกุญแจสำคัญอยู่ที่ “การฝึกฝน”

ฝึก “สมอง” ให้เลิกคิดลบ ทำได้!

แม้ว่าสมองของเราจะเอนเอียงไปกับการมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า แต่หากรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง ก็จะสามารถรับมือกับความคิดลบ ๆ ที่เกิดขึ้นได้

“ความทรงจำวัยเด็ก” ใครว่าไม่สำคัญ!

“ความทรงจำ” ในวัยเด็กใครว่าไม่สำคัญ เมื่อเรื่องต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ส่งผลต่อ “สุขภาพ” ของเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างคาดไม่ถึง!

24 ชั่วโมงเท่ากัน เลิกอ้าง “ไม่มีเวลา”

เมื่อทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า "เวลาของเราน้อยกว่าคนอื่น" แต่เป็นเพราะการบริหารและจัดการเวลาของเรายังไม่ดีพอเท่าคนอื่นมากกว่า

ข้อดีของความแก่คือ “การปล่อยวาง”

คนเราเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น จะมีมุมมองที่บวกขึ้นในเรื่องความแก่ชรา หรืออาจเรียกได้ว่า "ปล่อยวาง" และเข้าใจสัจธรรมได้มากขึ้น