อย่าไปกลัว “ความแก่” เมื่อถึงเวลาก็ “ปล่อย” ได้เอง


อย่าไปกลัว “ความแก่” เมื่อถึงเวลาก็ “ปล่อย” ได้เอง

เมื่อคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้น ก็เป็นธรรมดาที่ความรู้สึก “กลัวความแก่” จะแว่บเข้ามาในสมองบ้าง หลายคนจึงหันไปพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อหวังชะลอความแก่ ขณะที่บางคนเริ่มปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว

จะว่าไปแล้ว “ความแก่” หรือ “ความชรา” เป็น “สัจธรรม” อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครหลีกหนีพ้น แต่คนส่วนใหญก็ยังรับไม่ได้ถ้าวันหนึ่งสังขารของตัวเองต้องต่างไปจากเดิม และแม้มีคำพูดที่ว่า “Life begins at 40” (ชีวิตเริ่มต้นในวัย 40) แต่พอเข้าสู่หลักสี่ขึ้นมาจริงๆ กลับอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยลง

อย่างไรก็ตาม ความกังวลในเรื่องความแก่ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อเข้าสู่อายุที่มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่พูดกันลอยๆ แต่ศูนย์วิจัยความเห็นแห่งชาติ (NORC) มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้สำรวจความเห็นของผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป กว่า 3,000 คน เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้

โดยพบว่า คนที่อยู่ในช่วงอายุ 30 ปี จะมองโลกในแง่ดีน้อยกว่าผู้ที่สูงวัยกว่า จึงทำให้มีถึง 54 เปอร์เซ็นต์ที่กังวลเรื่องความแก่ และมีถึง 4 ใน 10 คน ที่มองว่าอายุเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความแก่ ซึ่งต่างจากคนอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่มีถึง 66 เปอร์เซ็นต์ ที่มองว่าอายุเพิ่มขึ้นก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น

และเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่อง “คุณภาพชีวิต” ยังพบด้วยว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีชีวิตที่ดีถึงดีมาก รวมถึงไม่ค่อยกังวลว่าความแก่จะทำให้สุขภาพของตัวเองแย่ลง มีความจำเสื่อม หรือช่วยตัวเองไม่ได้ จนต้องไปอยู่ศูนย์พยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่อย่างใด ขณะที่คนหนุ่มสาวในวัย 30 มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่บอกว่าตัวเองมีชีวิตที่ดี

จากผลสำรวจนี้ จึงพอสรุปได้ว่า คนเราเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น จะมีมุมมองที่บวกขึ้นในเรื่องความแก่ชรา หรืออาจเรียกได้ว่า “ปล่อยวาง” และเข้าใจ “สัจธรรม” ได้มากขึ้นนั่นเอง เหมือนคำสอนของ “พระพุทธเจ้า” ที่ว่า

“เราทุกคนล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นจากความแก่ไปได้
เราทุกคนล้วนมีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นจากความเจ็บไปได้
เราทุกคนล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นจากความตายไปได้
เราทุกคนล้วนมีความพลัดพรากจากคนรัก และของรักเป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นจากความพลัดพรากไปได้
เราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นสมบัติของตัวเองเป็นธรรมดา ไม่มีใครหลบลี้หนีกฎแห่งกรรมไปได้”