คนเกิดวันอังคารหน้าที่การงานพบแต่ความสำเร็จ [จันทร์ทันดวง 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 60]

สัปดาห์นี้คนเกิดวันไหนต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเสี่ยงประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะในผู้สูงวัยและคนเกิดวันไหนหน้าที่การงานสดใสประสบแต่ความสำเร็จ หมอต้องจิตต์จะมาทำนายให้ทราบกันในจันทร์ทันดวง