ตั้งเป้าแบบ “SMARTER Goal” แล้วไปให้ถึง

เดือนแรกของปี 2021 เพิ่งจะผ่านพ้นไปได้แค่ครึ่งเดือน เชื่อว่าหลายคนยังคงตั้งมั่นกับเป้าหมายต่าง ๆ ที่วางเอาไว้ แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเริ่มจะหย่อนยานไปจากความตั้งใจเดิม และมีแนวโน้มจะไปไม่รอดแน่ ๆ อย่าเพิ่งถอดใจจนกว่าจะอ่านเรื่องนี้จบ!

“เป้าหมาย” ที่ตั้งกันไว้เมื่อตอนต้นปีก็ไม่ต่างอะไรกับ “จุดหมายปลายทาง” ที่ย่อมต้องมีอุปสรรคระหว่างทางบ้าง ซึ่ง SMARTER Goal ที่ “แชร์มุมมอง” นำมาจาก Wanderlustworker.com คือวิธีการที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายขึ้น

S – Specific

เป้าหมายที่เราตั้งไว้ควรจะเจาะจงให้ชัดเจน ยิ่งเจาะจงมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น อย่าแค่บอกว่าตนเองตั้งใจจะทำอะไร แต่ให้ระบุเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลย เช่น จะลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม หรือจะออมเงินให้ได้ 1 แสนบาท เพื่อจะได้วัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้

M – Meaningful

เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องมีความหมายมากพอสำหรับเรา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำทุกวิถีทางเพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ แม้ว่าต้องใช้ความพยายามมากมายแค่ไหนก็ตาม และอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยว่าเป้าหมายนั้นมีความสำคัญหรือมีความหมายกับเราอย่างไร

A – Achievable

อย่าลืมว่า การตั้งเป้าหมายใด ๆ ซึ่งถูกกำหนดด้วยระยะเวลาที่จำกัด ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งเป้าในสิ่งที่ทำได้ยากแต่ยังเป็นจริงได้ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว จะต่อยอดจากสิ่งที่ทำไว้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมได้

R – Relevant

เมื่อตั้งเป้าหมายไปแล้ว ลองดูด้วยว่าแท้ที่จริงแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริง ๆ หรือไม่ ที่สำคัญ ไม่ควรเป็นเป้าหมายที่คิดแต่เรื่องความสำเร็จที่จะทำให้ตนเองมีความสุข แต่ควรจะเป็นการประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นอย่างมีความสุขมากกว่า

T – Time-Bound

อย่าลืมกำหนดขอบเขตเวลาที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ว่าจะทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวัดผลได้ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วทำได้สำเร็จจริง ๆ หรือไม่ และในระหว่างนั้นก็ยังสามารถดูความคืบหน้าของตัวเองได้ด้วยว่าใกล้ความจริงมากน้อยเพียงใด

E – Evaluate

แม้ว่าจะกำหนดขอบเขตเวลาไว้ชัดเจนแล้ว แต่ อย่าลืมประเมินเป้าหมายของตัวเองในทุกวัน ว่ามีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้งหาเหตุผลประกอบด้วยว่าเป็นเพราะอะไร ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้เราจดจ่อกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

R – Readjust

หากเป้าหมายที่วางไว้ไม่คืบหน้าให้ลองปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการใหม่ ซึ่งการลองหาแนวทางใหม่ ๆ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่หมด เพียงแต่เป็นการหาวิธีที่จะช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้าของตัวเองในทุกวัน

ทั้งหมดนี้คือเทคนิค SMARTER Goal ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีเป้าหมายใด ๆ ในปีนี้ และขอเป็นกำลังใจให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างทาง และพบกับจุดหมายปลายทางได้อย่างที่ตั้งใจไว้