ทันโลกสุดสัปดาห์ : เมื่อปัญหา “โลกร้อน” ถูก “สหรัฐฯ” มองว่า “ธุระไม่ใช่”

สหรัฐอเมริกาในยุคของ โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้โลกสะเทือนอีกครั้ง เมื่อมองว่า “ธุระไม่ใช่” กับ “ภาวะโลกร้อน” ที่ทั้งโลกเผชิญอยู่