3 สูตรวางแผนการเงิน สำหรับชีวิตคู่

เมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนระยะยาวร่วมกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีวินัย และข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างกัน

หากยังไม่แน่ใจว่าคู่ของตนเองเหมาะกับสูตรการเงินแบบใด Tonkit360 มี 3 สูตรการเงินที่มักใช้กันในครอบครัวมาฝากกัน

สูตรแรก : หารสอง 

นำรายได้มารวมกัน และทำการบริหารจัดการรายจ่ายทั้งหมดในบ้านร่วมกัน ซึ่งรายจ่ายของทั้งครอบครัวจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 3 ส่วน นั่นคือ ส่วนค่าใช้จ่ายในบ้าน ส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวบุคคล ส่วนของเงินออม เงินลงทุน หรือประกันชีวิตของคนในครอบครัว  แล้วให้ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย ใครคนใดคนหนึ่งบริหารเงิน

รูปแบบการบริหารเงินแบบนี้มักเกิดกับคนที่ฝ่ายหนึ่งไม่มีวินัยเรื่องการเงิน ไม่สามารถวางแผนการใช้ หรือการจ่ายสิ่งต่าง ๆ ได้ ทำให้ต้องเป็นฝ่ายหนึ่งที่ดูแลเรื่องการเงิน ทั้งส่วนตัวของทั้งสองคน และ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ถือเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้การบริการเงินชัดเจน และรู้รายรับรายจ่ายของบ้านที่แน่นอน

สูตรที่ 2 : แบ่งเงินกองกลาง

สูตรนี้จะมีเงินกองกลางจากรายได้ทั้งสองคน โดยให้ทำข้อตกลงกันว่าส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราต้องกิน และใช้ร่วมกันในบ้าน ทั้งค่าผ่อนบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าเงินฉุกเฉินของครอบครัวที่เป็นกองกลางเก็บร่วมกัน และส่วนที่เหลือจากเงินเดือน หรือรายได้ของแต่ละคน เป็นส่วนที่ไว้สำหรับเป็นงบประมาณส่วนตัวในการใช้จ่ายอิสระ

การวางแผนแบบนี้ข้อดีคือทำให้ชีวิตคู่ไม่ผูกมัด หรือขาดอิสระในตัวเองมากจนเกินไป การนำรายได้ทั้งหมดรวมกันแล้วหารสองอาจจะทำให้เกิดความอึดอัด หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาได้มาก และอยากใช้เงินมาก โดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วย

สูตรที่ 3 :  แบ่งความรับผิดชอบตามค่าใช้จ่าย

สูตรนี้จะไม่นำเงินรายได้ของทั้งสองคนมารวมกัน แต่จะแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทค่าใช้จ่าย โดยอาจให้ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ  เช่น ค่าผ่อนบ้านรายเดือน ฝ่ายหญิงเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายจิปาถะของบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าอินเตอร์เน็ต

และเมื่อมีลูก ค่าเทอมของลูกอาจให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของฝ่ายชาย แต่ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง แต่ถึงกระนั้นก็ควรมีเงินกองกลางที่ออมไว้ร่วมกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินของครอบครัว

ทั้งนี้  ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสร้างกติกาการเงินร่วมกัน แบบที่ไม่ทำให้ฝ่ายใดผ่ายหนึ่งอึดอัดใจ  และต้องเป็นการตกลงร่วมกันอย่างแท้จริง เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนกันในระยะยาวเพื่อครอบครัวที่มั่นคง