“อ้วน” ตั้งแต่เด็ก เสี่ยงเป็น “โรคซึมเศร้า” มากถึง 3 เท่า!

ภาพจาก www.indianexpress.com

ปัจจุบัน โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยมากกว่า 330 ล้านคนทั่วโลก และเป็นโรคที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด  ผลการศึกษาจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Amsterdam ในเนเธอร์แลนด์ พบว่า การปล่อยให้อ้วนตั้งแต่เด็ก จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากถึง 3 เท่าเลยทีเดียว หากเทียบกับเด็กที่มีน้ำหนักตัวปกติ และเพิ่งมาอ้วนตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Amsterdam วิเคราะห์จากข้อมูลของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ จำนวน 889 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี  เพื่อประเมินว่ามีอาการของโรคซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคนี้มาก่อนหรือไม่

พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลย้อนหลังกลับไปราว 70 ปี จากสถิติที่บันทึกไว้ที่โรงเรียนของกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อดูว่าพวกเขามีน้ำหนักเกินตั้งแต่ยังเด็กหรือไม่ จากนั้น จึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวในช่วงอายุ 50 ปีจากผลศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทีมวิจัยได้เคยเก็บสถิติไว้

ผลปรากฏว่า ผู้ที่เคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนในช่วงอายุระหว่าง 8-13 ปี มีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 3 เท่า ส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตลอดทั้งชีวิต มีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าราว 4 เท่า  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีอาการซึมเศร้า เป็นเพราะความอ้วนทำให้พวกเขาขาดความเคารพในตัวเองนั่นเอง