เรื่องใกล้ตัว EP.19 : ฮาวทู “สลัดความขี้เกียจ” สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

หากไม่อยากเป็นคนที่ล้มเหลว ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ก็จำเป็นต้องสลัดความขี้เกียจที่มีอยู่ในตัวออกไปให้ได้ และสร้างแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ตนเอง