EP.6 : ประวัติและเสน่ห์ของ “Toyota Starlet”

ย้อนอดีตประวัติ Toyota Starlet รุ่นแรกมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมคำแนะนำในการซื้อ-แต่ง-หาอะไหล่ รถรุ่นนี้ โดย “น้าเบ๊ด” มนูสาสน์ จาก “ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ!” EP.6