เรื่องใกล้ตัว EP.8 : เคล็ดลับ สร้าง “ความสุข” ให้กับตัวเอง

ในช่วงชีวิตของคนเรานั้น ย่อมพบเจอทั้งสุขและทุกข์เป็นธรรมดา เพียงแค่ปรับ Mindset ตัวเองเสียใหม่ ก็จะพบว่าความสุขสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง